ƏHATƏLİ VEB ANALİTİKANIN ƏSAS ÜSTÜNLÜKLƏRİ

01
01
İSTİFADƏ RAHATLIĞININ SINAĞI (USABILITY AUDIT)

Bura saytla qarşılıqlı əlaqələrin rahatlığının qiymətləndirilməsi və müraciətlərin artımına mane olan problemlərin aşkar edilməsi daxildir. İstifadəçilərin davranışına dair müxtəlif senarilər, istifadəçi cəlb etmənin formalarının işləkliyi, hər bir blok və bölmənin səmərəliliyi barəsində düşünülür və analiz edilir

02
02
VEB-ANALİTİKA SİSTEMİNİN KONFİQURASİYASI

"Hit counter"lərin (sayğac) səhv konfiqurasiyası və kifayət qədər məlumatın olmaması sizin saytın işinə dair yanlış informasiya almağınıza səbəb olur. Bizim mütəxəssislərimiz sizə bu səhvi düzəltməkdə və hər bir müştərini hesaba almaqda kömək edəcəkdir

03
03
END-TO-END ANALYTICS

Bu xidmətin köməyilə siz müştərinin bütün "həyat" fəaliyyətini izləyə bilərsiniz: sayta ilk toxunuşdan başlayaraq hədəf olan səhifəyə keçid və təkrar sifarişlərin yerinə yetirilməsinə qədər. End-to-end analytics sizə hansı təşviqat kanallarının daha çox nəticə və maksimum mənfəət gətirdiyini anlamağa imkan verəcək

04
04
HƏRTƏRƏFLİ VEB-ANALİTİKA

İstifadəçilərin sayta haradan gəldiklərini, nəyə görə saytı alış-veriş etmədən tərk etmələrini anlamağa imkan verir və ziyarətçilərin saytdan rahat istifadəsinə kömək edilməsinə, onların saytla qarşılıqlı əlaqəsini yaxşılaşdırmaq üçün üsulların tapılmasına şərait yaradır

veb analitika origami solutions

ŞİRKƏTİMİZDƏ ƏHATƏLİ VEB-ANALİTİKA NECƏ APARILIR?

Saytın əsas istifadə rahatlığı (Usability) tələblərinə uyğunluğu yoxlanır, tanıtım kanallarının effektivliyi müqayisə edlir, alınan məlumatlar sistemləşdirilir və resursunuzun ROMI inkişafı üçün ətraflı tövsiyələr verilir

SİZİN LAYİHƏ KOMANDANIZ

01
KPI VƏ LAYİHƏNİN MƏQSƏDLƏRİNİ MÜƏYYƏN EDİRİK

Saytın vəzifələrinə və xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq onları sizinlə birlikdə nəzərə alırıq və analitik sistemlərdə düzəldirik

02
ANALİZ EDİRİK

Reklam kampaniyalarını; saytın səhifələrinin məzmununu; auditoriyanın tərkibini; saytda istifadəçilərin davranışlarını

03
HESABAT VƏ TÖVSİYƏLƏR HAZIRLAYIRIQ

Siz saytın marketinq auditinin nəticələrinə əsaslanan peşəkar tövsiyələrdən ibarət ətraflı siyahı əldə edirsiniz. Buraya saytın konversiyasının artırılması, istifadə rahatlığının (Usability) yaxşılaşdırılması, reklam kampaniyalarının optimallaşdırılması üzrə tövsiyələr daxildir

01
KPI VƏ LAYİHƏNİN MƏQSƏDİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ

Saytın vəzifələrinə və xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq onları sizinlə birlikdə nəzərə alırıq və analitik sistemlərdə düzəldirik

02
ANALİZ EDİRİK

Reklam kampaniyalarını; saytın səhifələrinin məzmununu; auditoriyanın tərkibini; saytda istifadəçilərin davranışlarını

03
HESABAT VƏ TÖVSİYƏLƏR HAZIRLAYIRIQ

Siz saytın marketinq auditinin nəticələrinə əsaslanan peşəkar tövsiyələrdən ibarət ətraflı siyahı əldə edirsiniz. Buraya saytın konversiyasının artırılması, istifadə rahatlığının (Usability) yaxşılaşdırılması, reklam kampaniyalarının optimallaşdırılması üzrə tövsiyələr daxildir

Sualınız var? Bizimlə əlaqə saxlayın!