Microsoft SharePoint və 1C-Bitrix24
platformalarının bazasında intranet-portal

01
01
Əsas portal

Korporativ intranet şirkətin vahid bir iş sahəsi üçün zəmin yaratmağa, qarşılıqlı əlaqə proseslərini qurmağa və lazımlı məlumatlara sürətli çıxışı təmin etməyə imkan verir

02
02
Korporativ sosial şəbəkə

Korporativ portalın ən vacib funksiyalarından birini yerinə yetirən alətin funksiyası işçilərin şirkətin korporativ həyatına cəlb edilməsi prosesini sadələşdirməkdir

03
03
İdeyaların idarə olunması

Həll yolu özündə 5 əsas aspekti birləşdirən ideya və innovasiyaların idarə oluna bilinəcəyi hərtərəfli mühitdir: ideyaların yaranması, ilkin fikirlərin möhkəmlənməsi və formalaşması, ideyaların inkişafı və modernləşməsi, fikirlərin həyata keçirilmək məqsədilə qiymətləndirilməsi, seçilməsi və həyata keçirilməsi

04
04
İşçilərə təlim keçirilməsi

Kadrların hazırlanması və inkişafı üçün peşəkar bir sistem yarada, həm də biznesinizin tələblərini nəzərə alaraq tədris prosesini optimallaşdıra bilərsiniz

google reklam origami solutions

İntranet sistemlərini əsas bazar satıcılarının platformalarında təqdim edirik və ərsəyə gətiririk

Bizim yaratdığımız məhsullar məlumat mübadiləsinin əsas tapşırıqlarını həll edir, standart proseslərin xərclərini optimallaşdırır

KORPORATİV SİSTEM TƏTBİQİNİN
MƏRHƏLƏLƏRİ

01
Layihələndirmə

Layihə öncəsi tammiqyaslı tədqiqat əsas iş tələblərinə cavab verən optimal intranet sisteminin işlənib hazırlanması və tətbiqindən öncə gəlir

02
İNTEQRASİYA

İşin əvvəlində server mühitini layihə sənədlərinə uyğun olaraq konfiqurasiya edirik: bütün lazımi serverləri və xidmətləri konfiqurasiya edirik, sistemin optimal işləməsi üçün əlaqəli olan proqram təminatını quraşdırırıq və konfiqurasiya edirik

03
İSTİFADƏYƏ VERİLMƏ

Sistemləri yalnız proqram mühitində deyil, həm də şirkətinizin mədəni həyatında tətbiq etməyə kömək edirik

01
Layihələndirmə

Layihə öncəsi tammiqyaslı tədqiqat əsas iş tələblərinə cavab verən optimal intranet sisteminin işlənib hazırlanması və tətbiqindən öncə gəlir

02
İNTEQRASİYA

İşin əvvəlində server mühitini layihə sənədlərinə uyğun olaraq konfiqurasiya edirik: bütün lazımi serverləri və xidmətləri konfiqurasiya edirik, sistemin optimal işləməsi üçün əlaqəli olan proqram təminatını quraşdırırıq və konfiqurasiya edirik

03
İSTİFADƏYƏ VERİLMƏ

Sistemləri yalnız proqram mühitində deyil, həm də şirkətinizin mədəni həyatında tətbiq etməyə kömək edirik.

Sualınız var? Bizimlə əlaqə saxlayın!