CRM SİSTEMİ HANSI MƏSƏLƏLƏRİ HƏLL EDİR?

01
01
Məlumatların sistemləşdirilməsi və satışların idarə olunması

Nəticədə işçilərin fəaliyyətinin səmərəliliyi və məhsuldarlığı artır

02
02
Təkrar sifarişlərin təşviqi

Müştəri ilə münasibətlərin tarixçəsinin formalaşması nəticəsində təkrar satışların sayı artır

03
03
Biznes proseslərinin optimallaşdırılması

CRM sistemi işçilərin fəaliyyətini planlaşdırmağa və ona nəzarət etməyə imkan verir

04
04
Mənfəətin və biznes qazancının artması

Müştəri məlumat bazasının yaradılması və müştəri yönümlü biznesin inkişaf etdirilməsi sayəsində

smm origami solutions

ŞİRKƏT İDARƏETMƏSİNİ YENİ SƏVİYYƏYƏ ÇATDIRIN

Bircə xidmət sayəsində siz şirkətin müştərisinin kimliyi, haradan gəldiyi, hansı məqsədlə nə almaq istədiyindən xəbərdar olacaqsınız

CRM SİSTEMİNİN BİZNESƏ İNTEQRASİYANIN MƏRHƏLƏLƏRİ

01
SİSTEMİN TEXNİKİ KONFİQURASİYASI

CRM sisteminin imkanlarını müştərinin tələblərinə uyğunlaşdırırıq, hesablar yaradırıq, idarəçilərin və istifadəçilərin hüquqlarını məhdudlaşdırırıq

02
PROSESLƏRİN AVTOMATİKLƏŞDİRİLMƏSİ

Menecerlərin əl əməyini avtomatikləşdirilmiş uçot alətləri ilə tamamilə əvəz edirik. Bu gündən etibarən bir çox proqram və fərdi sənədlərdən istifadə etməyə ehtiyacınız yoxdur

03
TƏDRİS VƏ TEXNİKİ DƏSTƏK

Menecerlərə qurulmuş sistemlə işləməyi öyrədirik.Lazım olduğu zaman yeni əməkdaşların proseslə daha yaxından tanış olmasını təmin etmək üçün təlimatları əks etdirən videomaterial hazırlayırıq

01
SİSTEMİN TEXNİKİ KONFİQURASİYASI

CRM sisteminin imkanlarını müştərinin tələblərinə uyğunlaşdırırıq, hesablar yaradırıq, idarəçilərin və istifadəçilərin hüquqlarını məhdudlaşdırırıq

02
PROSESLƏRİN AVTOMATİKLƏŞDİRİLMƏSİ

Menecerlərin əl əməyini avtomatikləşdirilmiş uçot alətləri ilə tamamilə əvəz edirik. Bu gündən etibarən bir çox proqram və fərdi sənədlərdən istifadə etməyə ehtiyacınız yoxdur

03
TƏDRİS VƏ TEXNİKİ DƏSTƏK

Menecerlərə qurulmuş sistemlə işləməyi öyrədirik.Lazım olduğu zaman yeni əməkdaşların proseslə daha yaxından tanış olmasını təmin etmək üçün təlimatları əks etdirən videomaterial hazırlayırıq

Sualınız var? Bizimlə əlaqə saxlayın!