Blackgarden SMM

Şirkətimizin SMM xidmətinə dair işlərin siyahısına növbəti istiqamətlər daxildir:

Keys haqqında:
“Blackgarden” şirkəti unikal xidmətlər təklif edir. Potensial müştərilərin xidmətlər haqqında məlumatları az idi.

Bu səbəbdən SMM 3 etapa bölündü:
1 etap.
“Nədir?” sualına cavab. Paylaşımlarda xidmətlər haqqında məlumat formalaşdı.
2 etap.
Xidmətlərin faydası və üstünlüyü.
3 etap.
Nəyə görə Blackgarden?

Görülən işlər:
1. Potensial müştəri bazasının analizi
2. Xidmətlərin seqmentlərə bölünməsi
3. Seqmentə uyğun təklifin formalaşması
4. Target reklamlar
5. Paylaşımların dizaynı və mətnlərin tərtibi
6. PR məqalələrin yerləşdirilməsi
7. Reklam kampaniyaların A/B testi

Blackgarden SMM
Blackgarden SMM
Blackgarden SMM
Blackgarden SMM