Kateqoriya
CJM/Digital Marketing
Müştəri

CJM yaradılarkən görülən işlər:

Müəyyən edildi:

1. Müştərinin davranış xarakteri 
2. Müştərinin əlaqə nöqtələri 
3. İstifadə məqsədi 
4. Biznes maneələri
5. Biznes maneələrin həlləri

Müəyyən edilən məlumatdan, traffic map-ın istiqaməti və ümumi digital strategiya xarakteri proqnozlaşdırıldı.