Kateqoriya
SMM
Müştəri
Play

Şirkətimizin SMM xidmətinə dair işlərin siyahısına növbəti istiqamətlər daxildir:

1. Hədəf auditoriyanın analizi
2. Mağazaların lokasiyaya uyğun target reklamı
3. Paylaşımların dizaynı və mətnlərin tərtibi

Play
Play
Paly
Paly
Play