Kateqoriya
Müştəri
V-atak sayt

Sayt yaradılarkən növbəti işlər həyata keçirildi:

Görülən işlər:
1. Potensial müştərilərin seqmentləşdirilməsi
2. Daxili və xarici rəqiblərin analizi
3. Saytın proqramlaşması
4. Sayt daxili axtarış sisteminin və məntiqin yaradılması
5. Təhlükəsizliyin təmin edilməsi

V-atak sayt