Kateqoriya
SMM
Müştəri
Avenco smm

Şirkətimizin SMM xidmətinə dair işlərinin siyahısına növbəti istiqamətlər daxil idi:

1. Avenco.az rebrendinq konseptinin yaradılması
2. Şirkətin CEO-su üçün şəxsi brend obrazın və strategiyasının formalaşdırılması
3. Avenco şirkət səhifəsinin Social media strategiyasının yaradılması
4. Şəxsi brend çərçivəsində video və foto çəkilişlər
5. Target reklamların ayarlanması
6. Hədəf auditoriyanın qərarverici amillərinin analizi
7. Kontent strategiya

Avenco smm
Avenco smm
Avenco smm
Avenco smm
Avenco smm
Avenco smm