Kateqoriya
SEO
Müştəri
UPS SEO

SEO Optimization istiqamətində növbəti işlər həyata keçirildi:

Keys haqqında:
“Uniprocurement” məqsədi “Metal konstruksiya”, “Sendviç panel” açar sözləri üzrə Google-da ilkin səhifələrdə nümayiş olunmasıdır.

Görülən işlər:
1. SEO audit
2. Kontent plan tərtibi
3. Title, description-ın yazılması
4. Backlink strategiyasının yaradılması
5. Axtarış sorğularına uyğun mətnlərin tərtibi
6. Müştərinin tələblərinə uyğun açar sözlərə görə Google-da ilk səhifədə nümayiş

UPS SEO