GOOGLE & YANDEX REKLAMLARI ÜZƏRİNDƏ İŞLƏYƏRƏK, UĞURA NECƏ NAİL OLURUQ?

01
01
MÜŞTƏRİNİN BİZNESİNİN
TƏDQİQ EDİLMƏSİ

Reklam kampaniyasının hədəflərini müəyyənləşdiririk; Biznes sahəsini, rəqabət mühitini, müştərinin veb-saytını araşdırırıq; Təşviqat strategiyasını işləyib hazırlayırıq

02
02
REKLAM KAMPANİYALARININ HAZIRLANMASI VƏ FƏALİYYƏTƏ BAŞLAMASI

Müştərinin biznesinin seqmentlərinin öyrənilməsi və açar sorğuların toplanması; Əldə edilən sorğuların qruplaşdırılması və bölüşdürülməsi; Reklam kreativlərinin (mətnlər, təsvirlər, animasiyalar) hazırlanması və razılaşdırılması

03
03
MEDİA PLANLAŞDIRMASI, İŞİN TƏRKİBİ VƏ MƏRHƏLƏLƏRİ ÜZƏRİNDƏ İŞ

Hədəf auditoriyasının parametrlərinin müəyyənləşdirilməsi; Tarqetinqin kriteriyalarının müəyyənləşdirilməsi; Optimal alətlərin, xidmətlərin, kanalların və platformaların seçimi

04
04
ƏLDƏ EDİLƏN NƏTİCƏLƏRİN ANALİZİ VƏ PLANLAŞDIRILMASI

İstifadəçi davranışının analizinin aparılması; Daha effektiv alət, xidmət, kanal, platforma və kreativlərin aşkar edilməsi; A/B testlərinin aparılması, reklam kreativlərinə və hədəf səhifələrə düzəliş edilməsi; Reklam kampaniyasının büdcə optimallaşdırılması (CBO); Növbəti mərhələnin strategiyasının hazırlanması və razılaşdırılması

google reklam origami solutions

Sizin elanınızı potensial müştərilər görəcəklər

Google & Yandex reklamlarının əsas özəlliyi odur ki, elanlar, məhsul və ya xidmətin axtarışı zamanı göstərilir

SİZİN LAYİHƏ KOMANDANIZ

01
ŞƏXSİ MENECER

Sizin layihənizə şəxsi hesab meneceri nəzarət edəcək

02
KONTEKSTUAL REKLAM ÜZRƏ MÜTƏXƏSSİS

Reklam materiallarının hazırlanması, reklam kampaniyalarının ərsəyə gətirilməsi və onların optimallaşdırılması ilə məşğul olur

03
KOPİRAYTER

Sizin reklam kampaniyanız üçün satışların artımasını təmin edən mətnlər yazır

01
ŞƏXSİ MENECER

Sizin layihənizə şəxsi hesab meneceri nəzarət edəcək

02
KONTEKSTUAL REKLAM ÜZRƏ MÜTƏXƏSSİS

Reklam materiallarının hazırlanması, reklam kampaniyalarının ərsəyə gətirilməsi və onların optimallaşdırılması ilə məşğul olur

03
KOPİRAYTER

Sizin reklam kampaniyanız üçün satışların artımasını təmin edən mətnlər yazır

Sualınız var? Bizimlə əlaqə saxlayın!